วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

construct 2 : แสดงคะแนนเกม

จากคำถามของคุณ TOOMTAM TV.  ที่อยากทราบว่า "วิธีทำให้คะแนนอยู่กับหน้าจอตลอดทำยังไงครับผมทำให้มีคะแนนแล้ว แต่เวลาเล่นผลสกอ มันไม่ติดอยู่กับหน้าจอ"  ผมขอตอบคำถามในลักษณะของการสร้างเกมและต้องการให้วัตถุบางตัวแสดงตลอดเวลา แม้จะมีการเคลื่อนหน้าจอของเกม วิธีการสามารถทำได้หลายวิธี แต่ขอแนะนำ เพียง 2 วิธี

วิธีที่ 1 คือการกำหนดค่า parallax ให้กับ layout ให้มีค่าเป็น 0  จะทำให้ layout นั้น ไม่เคลื่อนที่ไปกับตำแหน่งของวัตถุในเกม ผมได้นำเสนอไปแล้วในบทความ Parallax effect
ซึ่งการคงตำแหน่งของ layout มีข้อดี คือ วัตถุต่าง ๆ ใน layout จะไม่เคลื่อนที่ไปด้วย เมื่อเราเพิ่มวัตถุใหม่เข้ามาใน layout ก็จำเป็นต้องกำหนดวัตถุให้ตรึงตำแหน่งเดิม เพราะ layout กำหนดไว้ให้แล้ว

วิธีที่ 2 คือการใช้คุณสมบัติของ Anchor Behaviors การใช้วิธีนี้ จะกำหนดให้กับวัตถุที่เราต้องการตรึงตำแหน่งเท่านั้น เมื่อหน้าจอเกมเคลื่อนที่ไป ตำแหน่งของวัตถุที่เราตรึงไว้ก็จะไม่เคลื่อนที่ตาม ทำให้แสดงบนจอภาพตลอดเวลาเมื่อเลือกวัตถุที่ต้องการตรึงตำแหน่งแล้ว  คลิกที่ Add/edit Behaviors  จะปรากฏหน้าต่าง Behaviors
คลิกที่เครื่องหมายบวก  แล้วเลือก Anchor  หลังจากนั้นคลิกปุ่ม  Add จะได้ Anchor Behaviors สำหรับวัตถุที่เราต้องการ เมื่อสั่งให้เกมทำงาน ตำแหน่งของวัตถุจะถูกตรึงตำแหน่งเอาไว้

ทดลองใช้งาน และเลือกให้เหมาะสมกับเกมที่สร้างนะครับ จะใช้วิธีไหน ไม่มีข้อบังคับที่แน่นอน ขอให้สนุกกับการสร้างเกม