วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Construct 2 : สร้างฉากเกม ตอนที่ 3

การสร้างฉากหลังด้วยภาพขนาดเล็ก
เริ่มด้วยการคลิกขวาที่บริเวณการสร้างเกม จะปรากฏหน้าต่างคำสั่งขึ้นมา เลือก Insert new object


จะได้หน้าต่าง Insert new object ซึ่งมีวัตถุแบบต่าง ๆ ที่เราจำเป็นต้องใช้ในการสร้างเกม


ในแถบ General เลือกวัตถุแบบ Tiled Background หลังจากนั้น คลิกที่ปุ่ม Insert โปรแกรมจะเปลี่ยนกลับมาที่หน้าต่างออกแบบเกมเหมือนเดิม หลังจากนั้นคลิกตรงตำแหน่งที่เราจะแทรกวัตถุ จะปรากฏหน้าต่าง  Edit image : Tiled Bankground ขึ้นมา คลิกที่ปุ่ม Open เพื่อเลือกภาพฉากหลังที่ต้องการ


จะได้ภาพฉากหลังที่เราต้องการ หากต้องการตกแต่งเพิ่มก็สามารถทำได้ จากเครื่องมือที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้ หลังจากนั้น คลิกปิดหน้าต่าง ภาพพื้นหลังจะมาปรากฏที่หน้าเกมของเรา

ภาพพื้นหลังที่ปรากฏในเกม เมื่อเราย่อหรือขยาย ภาพพื้นหลังของเราจะแสดงเรียงต่อกันไปทั้งในแนวตั้งและแนวนอน


ต่อไปจะต้องกำหนดให้ Layer ที่มีภาพพื้นหลังอยู่ในตำแหน่งล่างสุด และไม่สามารถจะเพิ่มวัตถุหรือขยับพื้นหลังได้ เพื่อให้สามารถทำงานในการสร้างเกมได้อย่างไม่ติดขัด โดยไปที่หน้าต่าง Layers ในหน้าต่างนี้จะเป็นการจัดเรียน Layer ภายใน Layout ที่เรากำลังทำงานอยู่ ตอนนี้เรามีเพียง Layer0 ซึ่งมีภาพพื้นหลังของเราอยู่


ทำการ lock พื้นหลังเพื่อให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลพื้นหลังได้ โดยคลิกที่ปุ่มรูปกุญแจ  หากต้องการยกเลิกการ lock ก็คลิกซ้ำ สังเกตรูปกุญแจที่อยู่หน้าชื่อ Layer0 จะมีสีเข้ม แสดงว่า Layer0 ถูกป้องกันการแก้ไขแล้ว


ต่อไปสร้าง Layer ใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับสร้างเกมในส่วนอื่นๆ โดยคลิกที่ เครื่องหมายบวก จะได้ Layer1 เพิ่มขึ้นมา ซึ่งจะอยู่ด้านบนของ Layer0 คลิกเลือก ที่ Layer1 เพื่อทำงานต่อไป


ในการทำฉากหลังของเกมก็ขอนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ในบทความต่อไปจะกล่าวถึงการสร้างตัวละครที่ใช้ในเกมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น