วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Construct 2 : เก็บคะแนนเกม

บทความนี้จะแนะนำต่อจากการที่ตัวละครหรือ Hero ของเราได้ชนกับวัตถุในเกม แล้วเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้วัตถุหายไป ในบทความนี้จะแนะนำต่อไปอีกว่าในขณะที่ชนนั้น สามารถนับเป็นคะแนนเพิ่มสำหรับการทำภารกิจในเกมได้

ขั้นตอนแรก คือการสร้างวัตถุในเกมแบบข้อความ โดยการ Insert New Object แล้วเลือกวัตถุแบบ Text คลิกปุ่ม Insert


จัดวางตำแหน่งของข้อความที่ด้านบนของเกม  ปรับแต่งแบบอักษรตามที่ต้องการ โดยใช้ tab Properties
Text  คือ  ข้อความที่จะแสดงที่หน้าเกม โดยกำหนดให้แสดงคำว่า Score
Font  คือ  แบบอักษรที่ใช้
Color คือ สีตัวอักษร


เพิ่มวัตถุข้อความอีกหนึ่งตัว  โดยกำหนดคุณสมบัติ ข้อความเริ่มต้น คือ 0


กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมให้กับวัตถุแบบ text ตัวที่สองนี้ ด้วยการตั้งชื่อให้กับวัตถุด้วย เพิ่มใช้อ้างอิงในการแสดงคะแนน โดยผมกำหนดให้ชื่อว่า txt_score


ในตอนนี้ จะได้ข้อความที่ใช้แสดงคะแนนของเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ต่อไป จะต้องสร้างตัวแปรขึ้นมาสำหรับเก็บค่าคะแนนที่ได้จากการเล่นเกม โดยการไปที่ event sheet คลิกขวา แล้วเลือกคำสั่ง Add global variable


จากปรากฎหน้า New global variable ขึ้นมา  กำหนด Name คือ score  กำหนด Type เป็นแบบ Number มีค่าเริ่มต้น Initial value เป็น 0


เมื่อมีการกำหนดตัวแปร ค่าตัวแปรที่กำหนดจะปรากฏที่ด้านบนของ Event sheet


ต่อไปจะเป็นการเพิ่มค่าตัวแปร score เมื่อมีการชนกันของตัว Hero กับวัตถุในเกม (อันนี้ต่อเนื่องจากบทความที่ผ่านมานะครับ ใครตามไม่ทันต้องกลับไปอ่านก่อน การชนกันของวัตถุในเกม) คลิก Add action เพิ่ม จากเดิมที่มีแค่ให้วัตถุกล้วยหายไป


เลือก Add action เป็นแบบ System แล้วกดปุ่ม Next


เลือกการดำเนินการเป็นแบบ Add to ในหมวด Global & local variables แล้วกดปุ่ม Next


เลือกตัวแปรที่ต้องการกำหนดค่า ในตอนนี้ให้เลือก score  ตรงช่อง Value คือค่าที่จะบวกเพิ่มเข้าไป อาจจะกำหนดเป็นค่าอื่นๆ ตามที่ต้องการได้  แล้วกดปุ่ม Done


ในหน้า event sheet จะมี action เพิ่มขึ้น คือเมื่อชนแล้ว เพิ่มคะแนน


ขั้นต่อไป คือการเอาค่าคะแนนจากตัวแปร score มาแสดงที่วัตถุข้อความ ชื่อ txt_score โดยการ add event ใหม่  แล้วเลือกเหตุการณ์เป็นแบบ System  คลิกปุ่ม Next


 เลือกการเกิดเหตุการณ์ แบบ Every tick คือ ทำงานทุกรอบของสัญญาณนาฬิกา แล้วคลิกปุ่ม Next


จะได้เหตุการณ์ในการทำงานทุกรอบของสัญญาณนาฬิกา  ต่อไปก็เพิ่มกระทำงาน ด้วยการกดปุ่ม Add event


แล้วเลือกวัตถุที่จะเกิดการทำงาน ให้เลือกวัตถุแบบข้อความที่ชื่อว่า txt_score แล้วกดปุ่ม Next


เลือก Set text คือการกำหนดค่าข้อความ แล้วกดปุ่ม Next


ในช่อง Text จะเป็นการใส่ข้อความที่ต้องการให้แสดง ในตอนนี้เราจะนำค่าจากตัวแปร score มาแสดง ให้พิมพ์ชื่อตัวแปรลงไปในช่อง จะเกิดรายการให้เลือก ให้เราเลือกตัวแปรชื่อ score แล้วกดปุ่ม Done


จะได้เหตุการณ์ใหม่ คือ การแสดงค่าคะแนนของเกม


ทดลองเล่นเกม โดยเอาลิงกระโดดไปเก็บกล้วย คะแนนของเกมก็จะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เก็บกล้วยได้


จากตัวอย่างที่นำเสนอ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเก็บคะแนน หรือการลดคะแนนถ้าไปชนกับวัตถุต้องห้าม หรือแม้แต่การเพิ่มหรือลดพลังชีวิตของตัวละครภายในเกมได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น